نکته

گلچینی از نکات نغز و اندیشه های ناب

نکته

گلچینی از نکات نغز و اندیشه های ناب

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

افسانه خارپشتها

پنجشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۲۳ ب.ظ

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگررا حفظ کنند.

وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد. به همین خاطر تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ‫ولی با این کار از سرما یخ زده میمردند. ازاینرو مجبور بودند برگزینند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از روی زمین  برکنده شود.

آنها دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که، با زخم های کوچکی که از همزیستی با نزدیکان بوجود می آید، زندگی کنند چرا که گرمای وجود دیگری مهمتراست.

  • شاهد شکیبا