نکته

گلچینی از نکات نغز و اندیشه های ناب

نکته

گلچینی از نکات نغز و اندیشه های ناب

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

... یادم باشد که زنده ام و من اشرف مخلوقات ...

پنجشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳ ق.ظ

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها...

و سلام نام خداست...

خدا عجیب علاقه دارد وقتی یک چیزی را خلق می کند یک عالمه قرینه توی آن به کار ببرد. همین صورت خودمان. توی آینه دقت کرده اید؟ یک ابرو این طرف، یکی آن طرف؛ یک چشم این طرف، یکی آن طرف؛ یک گوش این طرف، یکی آن طرف؛ دهان و بینی هم وسط.

توی دنیا چند تا برگ وجود داشته باشد خوب است؟ اصلا نمی شود شمرد. حالا خدا این برگ ها را برداشته یکی یکی وسط همه ی شان یک خط کشیده؛ بعد دوباره این طرف و آن طرف همین خطی که کشیده یک عالمه خط دیگر کشیده که با هم قرینه اند و...

از تقارن ها که بگذریم؛ تناسب ها هم برای خودشان عالمی دارند. شاید بعدا از تناسب ها هم چیزی نوشتم. اگر از دیدن کسی یا منظره ای یا چیزی لذت می بریم به خاطر همین تقارن ها و تناسب هاست.

حالا فکر کن خدا بخواهد عزیزترین و زیباترین مخلوقات خودش را نقاشی کند. خوش به حال آنهایی که دیده اند. ما فقط اسم هایشان را دیده ایم. خدا حتی با اسم های آنها هم قدرت نمایی کرده.

محمد علی فاطمه حسن حسین

یک اسم را گذاشته وسط و این طرف و آن طرفش دوتا اسم گذاشته. دوتای سمت راست را که می شناسی؟ با هم برادرند. دوتای سمت چپ را هم که می شناسی؟ با هم برادرند. اسمی که وسط است، پنج حرفی است

از برادرهای سمت راست یکی چهار حرفی است و یکی سه حرفی؛ از برادرهای سمت چپ هم یکی چهار حرفی است و یکی سه حرفی

حالا یک اسم پنج حرفی داریم که یک اسم سه حرفی این طرفش هست (علی) و یک اسم سه حرفی آن طرفش (حسن). دوباره این طرف ترش یک اسم چهار حرفی است (محمد) و آن طرف ترش هم یک اسم چهار حرفی (حسین)

سمت راست اسم مادرمان مجموعا هفت حرف هست و سمت چپش هم هفت حرف. این هفت حرف با آن هفت حرف می شوند چهارده حرف. انگار خودش توی این چهارده حرف، هم هست و هم نیست.

حالا آن چهارده حرف با پنج حرفی که باقی مانده با هم می شوند نوزده حرف. نوزده هم که می دانید برای خودش اسراری دارد. من که سر در نمی آورم ولی در مورد این عدد بزرگانی مثل علامه ی حسن زاده صدها صفحه و حتی بیشتر قلم زده اند. همین بس که نوزده، تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است...

ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م

م ح م د ع ل ی ف ا ط م ه ح س ن ح س ی ن

وقتی خدا بخواهد با زیباترین تقارن عالم جانسوزترین روضه ی عالم را به تصویر بکشد این طوری می شود:

محمد علی فاطمه حسن حسین

یک خانم...

دوتا مرد این طرف

دوتا مرد آن طرف...

 

  • شاهد شکیبا